Козаки

Роменщина – козацький край

РОМЕНЩИНА – ЗДАВЕН КОЗАЦЬКИЙ КРАЙ!

У містечках і місті на Роменщині були козацькі сотні: Роменська козацька сотня, Глинська козацька сотня, Константинівська козацька сотня, Смілівська козацька сотня, Хмелівська козацька сотня – із мешканцями прилеглих сіл і хуторів!

Козаки обороняли свою землю і родини, брали участь у воєнних битвах, у національно-визвольній боротьбі під орудою Гетьмана Богдана-Зіновія Хмельницького 1648-1654 рр.

У тривалому історико-архівному пошуку мені вдалося віднайти «Реєстри козацьких сотень» усіх вище зазначених формувань і їхні герби. Нинішні мешканці райцентру і сіл нашого району віднайдуть прізвища й імена багатьох своїх предків. Це має спонукати до створення «Родоводу своєї родини!» та більшого пізнання козацької історії свойого рідного краю.

Нині на Роменщині діє чимале Роменське районоване козацьке товариство Українського козацтва з куренями у декількох селах.

Отже, починаємо публікації «РЕЄСТРІВ КОЗАЦЬКИХ СОТЕНЬ».

ПУБЛІКАЦІЯ 1.

ХМЕЛІВСЬКА КОЗАЦЬКА СОТНЯ
(Архівні джерела)

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА академіка, доктора філософії, історика, журналіста і письменника, генерал-хорунжого Українського козацтва, хмелівця Валентина В. БУГРИМА
ПАПКА «УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО» Файл «ХМЕЛІВСЬКА СОТНЯ» (1648- 1782 pp.).
Реєстр подається мовою оригіналу …

Визвольного 1648 року створено Лубенський полк, до якого входило 23 сотні, 13-ї із них була Хмелівська козацька сотня. За списком 1723 року в  полку нараховувалося  2687 піших і 3968 кінних козаків.

У даному Реєстрі Хмелівської сотні 296 хмелівців-козаків…

СЕЛА ХМЕЛОВА КОЗАКИ (Реєстром на 1732 рік)

Степан Кубах – атаман
Данило Тахтай; Иван Северин; Дмитро Кветка; Кирило Скляр; Иван Козаренко; Демко Зеркал; Михайло Муха; Динич Деменко; Степан Мелник; Грицко Бурий; Марко Хранченко; Процик Ковал; Демко Крисогубов; Леско Дармостученко; Кирило Корсуненко; Максим Задорожененко; Васил Валенко; Максим Паламаренко; Иван Волошин; Гарасим Иваненко; Иван Паламаренко; Яцко Самбор; Ониско Деменко; Микита Ковал; Иван Биркут; Петро Савич; Антон Гапотченко; Андрей Деденко; Иван Гавриленко; Семон Ющенко; Федор Дидин; Максим Жила; Харко Кириченко; Корней Криштоп; Леско Жеребний; Максим Кравец; Левко Саливоненко; Семен Москаленко; Федор Олихверенко; Роман Осташко; Тимуш Кибасенко; Грицко Лещенко; Пархом Никоненко; Юско Поцепух; Дацик; Микита Матвеенко; Корней Шевченко; Васил Харченко; Васил Шикаренко; Иван Падалченко; Семен Кишкан; Опанас Коломийченко; Грицко Боженко; Гордей Некроенко; Иван Доля; Хома Царенко; Яцко Демченко; Васил Козаренко; Наум Швец; Петро Литвишко; Васил Литвишко; Яцко Литвишко; Моисей Бовтута; Иван Картавенко; Грицко Хоменко; Феско Гулаенко; Панко Ревенко; Васил Куриленко; Панас Визволач; Семен Марченко; Андрей Мартиненко; Павло Тесленко; Кирило Иваненко; Грицко Кутел; Иван Левченко; Клим Кругличенко; Игнат Руденко; Кирило Гриценко; Семен Болоховец; Степан Панченко; Михайло Диба; Иван Божков; Иван Микитенко; Савка Савастян; Корней Олехверенко; Павло Верняка; Лукян Мизиненко; Назар Янко; Олекса Гриценко; Андрей Гринюв; Иван Куриленко; Васил Иваненко; Сидор Басараб; Грицко Денец; Васил Безносенк; Павло Кривогуз; Гринко Бердник; Андрей Кривогуз; Савка Литовченко; Микола Кононенко; Иван Ткач; Дмитро Кветченко; Илля Резниченко; Иван Самойленко; Петро Федченко; Демко Северин; Демко Целюрик; Трофим Царенко; Роман Саливоненко; Тимош Журид; Яким Андреич; Матвей Паламаренко; Лаврин Чалий; Динис Маленко; Федор Паламаренко; Петр Яценко; Лукян Горбаненко; Тимош Зенченко; Иван Сокота (Рокота); Семен Луща; Тимош Касянченко; Лазар Семененко; Радко Лисенко; Яким Игнатенко; Леско Малой; Павло Шубга; Данило Марченко; Грицко Нищенко; Степан Горбатий; Иван Кириченко; Кирило Котриченко; Иван Начерний; Федор Висотченко; Иван Кузменко; Васил Купенко; Михайло Харченко; Карп Калениченко; Трохим Серий; Иван Гумберденко; Семен Дараган; Антон Балюра; Яким Биба; Сидор Олихверенко; Давид Тарасенко; Остап Кламаинко; Иван Мошненко; Павло Загрибелний; Грицко Коновал; Семен Мисюра; Ониско Журид; Радко Чигиренко; Семен Царенко; Иван Кривошия; Иван Андрущенко; Андрей Назаренко; Дмитро Андрущенко; Тарас Лисаченко; Иван Шийка; Васил Зайченко; Иван Самобор; Матвей Чупило; Демко Касян; Тимош Салдатенко; Данило Тарасенко; Грицко Москаленко; Прокоп Целурейко; Степан Байдаш; Игнат Сипко; Петро Шевченко; Андрей Тесленко; Гордей Лябах; Стефан Мисюра; Федор Кулик; Кондрат Козаренко; Дмитро Козаренко; Семен Бедаш; Андрей Тарасенко; Василь Бараненко; Павло Лубенченко; Тимош Басарабенко; Иван Филовченко; Михайло Химич; Мусей Шулженко; Семен Лубенец; Федор Романенко; Кость Гончаренко; Корней Катраненко; Грицко Балюра; Карп Лахно; Леско Свергун; Степан Кривогузенко; Игнат Мовчаненко; Дацко Кононенко; Лукян Кишненко; Захарко Ревенко; Игнат Рева; Данило Гордаценко; Игнат Гулаенко; Степан Кононенко; Омелко Силиниченко; Хома Гуценко; Омелко Герман; Гарасим Щербак; Михайло Ювщенко; Стефан Марченко; Иван Передерий; Васил Михаиленко; Семен Куриченко; Васил Бутенко; Каленик Васюк; Каленик Бутенко; Хома Бородавка; Грицко Крикун; Иван Клименко; Яков Дубовик; Пилип Дмитренко; Мусей Мелник; Петро Кованенко; Сергий Пелгуненко; Павло Пилюшко; Грицко Таценко; Леско Васиченко; Прокоп Дараганенко; Дмитро Хоменченко; Иван Мищенко; Харко Свергун; Олекса Василченко; Матвей Соломка; Трохим Присенко; Кондрат Гузий; Грицко Климасенко; Павло Сулженко; Иван Малежик; Антон Скок; Иван Бородавка; Яким Никоненко; Игнат Даценко; Роман Даценко; Иван Бедаш; Юско Матвеенко; Демко Лукяненко; Гаврило Ничипоренко; Гарасим Даценко; Процик Васюк; Степан Васютенко; Грицко Соломченко; Семен Дараган; Васил Зеленко; Самойло Олихвер; Омелко Макаренко; Ничипор Скиба; Феско Семенко; Матвей Клименко; Михайло Луговий; Семен Щербина; Иван Шостаченко; Назар Лохно; Федор Дубовик; Каленик Целуйко; Павло Целуйко; Трохим Голубничий; Васил Маслянка; Лукнян Березенко; Дацко Малко; Андрей Игнатенко; Иван Тахтай; Антон Мовчаненко; Опанас Самбор; Матвей Мовчаненко; Иван Савич; Федор Кубашенко; Яким Балюренко; Андрей Манко; Игнат Ярмоленко; Савка Иваненко; Тарас Беличенко; Кондрат Бородавка; Кирило Нищенко; Клим Ядута; Семен Доля; Кон Журиденко; Лаврен Петрик; Иван Куриленко; Иван Бобыр; Давид Тарасенко; Семен Кочерга; Тимко Паламар; Гаврило Куриленко; Михайло Хижняченко; Юско Радченко; Пилип Кривогуз; Василий Каленко; Матвей Птушка; Яким Кривошия; Сидор Тесленко

Примітки. Жирним шрифтом виділено прізвища, ймовірні нащадки яких й нині мешкають у с.Хмелові. Курсивом виокремлено трансформовані прізвища. Деякі вулиці в Хмелові називалися за прізвищем одного або декількох козаків: Бурий – Бурівка, Васюк –  Васюківка, Жеребний – Жеребівка… й інші. Деякі прізвища заносилися писарями по слуху: Олехвір, Олехвіренко…
В.Б.-23.11.14; 06-09.08 2019 р. Київ-Хмелів

Про рідне село ХМЕЛІВ та його КОЗАЦЬКИЙ ГЕРБ

ХМЕЛОВ – местечко Полтавской губернии, Роменского уезда, при реке Хмеловке, в 18 верстах от уездного города. Жителей 5377. Три ярмарки, земская школа. Кустарные промыслы (древодельные, ткацкие, металлообрабатывающие и др.) быстро развиваются. В 1885 г. кустарей насчитано 33, в 1888 г. – 260, в 1898 г. – 584.
Джерело: “Энциклопедический словарь” Брокгауза А.Ф. и Ефрона И.А.

ГЕРБ РІДНОГО СЕЛА ХМЕЛОВА (1778 р.)

Герб ХмеловаБЛАЗОНУВАННЯ: У темно-синьому полі щита Хмелівського герба (французького типу зі зміною кінцевої частини – більш заокруглена і подовжена серцеподібним загостренням донизу та  фігурними виямками від німецького щита) у частині – місце, щиток, поріг (або глави, почесного місця (грудей), серця, паска (не доходячи до оконечності) – знаходиться своєрідний золотавий символ – скіпетр, схожий на Булаву, на довгому, майже через увесь щит тримачі.
Уперше у геральдиці (губернії, міста, містечка, села) зустрічаємо частини людського тіла – тулуба й руки, які, до того ж, зодягнені. Наявність їх означає підпорядкування ірраціональних начал раціональній силі.
Якщо ноги символізують землю і воду,  то руки – вогонь і повітря.
Рука – символ Божественної активності. Рука – досконалий засіб людини. Рука, яка стискає скіпетр, шаблю, меч – символізує владу…
Пальці означають Заповіді духовного закону… Фаланга і основа великого пальця – триєдине Божество: перша фаланга творчість, друга – охоронність, а основа – продуктивний і руйнівний аспекти Бога. Верхня фаланга великого пальця відповідає лицю людини, великий палець і частина долоні до „лінії життя” являють верхню частину тіла (до грудей), нижня частина відображена на решті частині тіла, при  цьому, середній і мізинець – ноги.
Вид спереду ілюструє божі принципи людини в їхньому відродженому стані, а іззаду – нижчі, нічні стани душі… (У сфері Розуму – нижчі і вищі – з’єднуються).   Далі. Яка це частина тіла: права чи ліва? Правий бік тіла відповідає світові, об’єктивності, знанню; лівий – тьмі, суб’єктивності, інтуїції. Тьма – первинна, вона духовна (серце знаходиться у лівій частині); світ – вторинний, життєвий,  матеріальний… Під час битв воїн змагався правою рукою, а захищався (щитом) лівою. Права половина служить для нападу і вважається чоловічою, а ліва – для захисту, жіночою.

 Синій колір – слава, честь, вірність, щирість…
Скіпетр – символ влади, а Булава – козацький символ влади.
Золотавість – верховенство, велич, повага, багатство – все це у руці Божій!
Отже: ВЛАДНІСТЬ, РОЗУМНІСТЬ, ЗАХИСТ, ЗНАННЯ, СЛАВА, ЧЕСТЬ, ЩИРІСТЬ, ВІРНІСТЬ, ВЕРХОВЕНСТВО, ВЕЛИЧ, ПОВАГА, БАГАТСТВО!!!
 Передано: Хмелівській сільській раді 24 серпня 2006 р. (В.Б.). Вдруге вручено голові сільради О.Г.Рибалко на врочистостях з нагоди 370-річчя села Хмелова 24 серпня 2019 р. В.Б.

©Бугрим В.В. ГЕРАЛЬДИКА РОМЕНЩИНИ/БІБЛІОТЕКА академіка Валентина В. БУГРИМА//Серія „Історія України. Герби.” [http://www.bugrym.com/books.htm]

Академік Валентин В.Бугрим, доктор філософії, історик, генерал-хорунжий Українського козацтва, журналіст і письменник. 11 лютого 2020 р. Київ-Ромни-Хмелів.

Залишити відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *