Контакти

Зворотній звязок: 

e-mail: info [пес] romen-sula.org

Сайт: Ромен. Літературно-історичний альманах. Публічне видання для популяризації історії та творчості мешканців міста Ромни та Роменського району Сумської області, Україна.

Пишіть на сайт:

ПРО НАС

Альманах “РОМЕН” – приватний. Видається з 1 жовтня 2002 року. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія СМ № 418/40 р., видане комітетом інформації Сумської обласної державної адміністрації від 18.06.2008року.
Редактор – КЛЄЙНІХ В.І.
За зміст і достовірність фактів відповідає автор. Редакція діє згідно із Законом України “Про пресу”. Позиція авторів статей може не співпадати з позицією редакції. Рукописи не рецензуються і не повертаються. За достовірність реклами відповідає рекламодавець.

РЕДКОЛЕГІЯ АЛЬМАНАХУ “РОМЕН”:
Головний редактор – В.І. КЛЄЙНІХ

Члени редакційної ради:
ТАРАН В.І. (історик-краєзнавець)
СТРИПКО Я.І. (історик-краєзнавець)
ГРИЦАЙ Л.І. (літературний редактор)
ШУРХАЛО С.І. (коректор)
ДЯДЮРА В.В. (фотохудожник)
ДЯЧЕНКО О.В. (комп’ютерна верстка)
БУДАКОВ А.Ю. (технічний редактор)

ТВОРЧА РАДА
Кранга Л.І., Діброва Г.В., Донецька В.Г.