Медсестра

СЕРЕДНІ МЕДИЧНІ УЧБОВІ ЗАКЛАДИ В РОМНАХ

Лікувальні заклади м.Ромен та повіту до 1917 року середніх медичних працівників одержували в обмеженій кількості з Полтавської земської фельдшерської школи, відкритої в 1871 році і

Сестри милосердя

ФІЛІЯ СУМСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА

Після закриття медучилища в Ромнах лікпрофзаклади почали відчувати нестачу середніх медпрацівників. Заявки ЦРЛ виконувались облздороввідділом на 15-20 відсотків. Особливо страждала сільська охорона здоров’я, зокрема фельдшерсько-акушерські,

Хвороба

ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР

У 1910 році створена Всеросійська Ліга по боротьбі з туберкульозом. Її рада в 1911 році прийняла рішення про ведучу роль спеціальних амбулаторій-попечительств для туберкульозних хворих.

Диспансер

ПЕРША ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ

Роменська психіатрична лікарня побудована в 1825 році і називалась Роменська богадільня. До неї входили головна платна лікарня, Олександрівська лікарня (богадільня). У головній лікарні лікувалися за

Червоний хрест

ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

Товариство Червоного Хреста почало свою діяльність 18 квітня 1918 року на 1 з’їзді працівників Червоного Хреста і представників громадських медико-санітарних організацій Союзу Земств і Союзу

Невідкладна допомога

ШВИДКА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Вперше в місті Ромни відкрито пункт швидкої допомоги в 1931 році. Він знаходився при міській поліклініці. Організатором був завідуючий поліклінікою лікар-стоматолог М.А.Грубштейн. Пункт мав дві

Госпіталь

МЕДИКИ РОМЕНЩИНИ НА ШЛЯХАХ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

У перші місяці Великої Вітчизняної війни у місті Ромен були сформовані чотири евакогоспіталі під номерами: 1950, 1951, 1952, 3450. Госпіталь № 1950 сформований на базі

Єврейська лікарня

ЄВРЕЙСЬКА БЕЗКОШТОВНА ЛІКАРНЯ

У 1902 році в Ромнах відкрита філантропічна лікарня. Повна її назва – Роменська Єврейська безкоштовна лікарня. Існувала вона на кошти єврейської общини. Община купила звільнене

Медики

ПОВІТОВА Й ОКРУЖНА НАРОДНА ЛІКАРНЯ, МЕДИЦИНА В ОКРУЗІ

Після революційних подій 1917 року, встановлення Радянської влади на Роменщині і з організацією в місті ревкому і повітового виконавчого комітету робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Земська лікарня

РАЙОННА ЛІКАРНЯ, ЛІКУВАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В МІСТІ

У 1931 році із скасуванням округу утворений Роменський район. Лікарня на 150 ліжок стала називатись районною. В офіційних документах її продовжували називати Народною. Крім районної

Лікар та хворий

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

В зв’язку з ліквідацією округу і окружної інспектури охорони здоров’я згідно постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету УРСР від 20 травня 1931 року ” Про організацію