Таємниця розуму

Мировоззренческая революция Петра Харченко

Харченко Петро Андреевич – фундатор Тригнозисного мировоззрения (монографии: «Антиномия индивида и триединства» [К. – 1986. – 812 с.], «Від індивіда до Боголюдини» [К. – 1993.

Рогозіна Катерина Дмитрівна

Рогозіна Катерина Дмитрівна

Рогозіна Катерина Дмитрівна народилася 1 жовтня 1957року в с. Сакуниха Недригайлівського району Сумської області в родині колгоспників. Після закінчення місцевої восьмирічки, вступила на навчання до