Єврейська лікарня

ЄВРЕЙСЬКА БЕЗКОШТОВНА ЛІКАРНЯ

У 1902 році в Ромнах відкрита філантропічна лікарня. Повна її назва – Роменська Єврейська безкоштовна лікарня. Існувала вона на кошти єврейської общини. Община купила звільнене

Медики

ПОВІТОВА Й ОКРУЖНА НАРОДНА ЛІКАРНЯ, МЕДИЦИНА В ОКРУЗІ

Після революційних подій 1917 року, встановлення Радянської влади на Роменщині і з організацією в місті ревкому і повітового виконавчого комітету робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Земська лікарня

РАЙОННА ЛІКАРНЯ, ЛІКУВАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В МІСТІ

У 1931 році із скасуванням округу утворений Роменський район. Лікарня на 150 ліжок стала називатись районною. В офіційних документах її продовжували називати Народною. Крім районної

Лікар та хворий

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

В зв’язку з ліквідацією округу і окружної інспектури охорони здоров’я згідно постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету УРСР від 20 травня 1931 року ” Про організацію