Єврейська лікарня

ЄВРЕЙСЬКА БЕЗКОШТОВНА ЛІКАРНЯ

У 1902 році в Ромнах відкрита філантропічна лікарня. Повна її назва – Роменська Єврейська безкоштовна лікарня. Існувала вона на кошти єврейської общини. Община купила звільнене

Медики

ПОВІТОВА Й ОКРУЖНА НАРОДНА ЛІКАРНЯ, МЕДИЦИНА В ОКРУЗІ

Після революційних подій 1917 року, встановлення Радянської влади на Роменщині і з організацією в місті ревкому і повітового виконавчого комітету робітничих, селянських і червоноармійських депутатів